วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ในการศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทำให้ดิฉันได้รู้จักวงจรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิด ว่าเป็นแบบไหน ได้รูเกี่ยวกับการนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นการศึกษา เช่น ดู้อันตรทัศน์ นำมาใส่สัตว์แต่ละชนิด  ป้ายนิเทศ ตัวหนังสือ ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิด หุ่นจำลอง ของตัวอย่าง ใช้เพื่อให้ดูว่าสัตว์แต่ละชนิดเป็นแบบไหน หรือ ของจริง ให้ดูการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ การกิน ชนิดของสัตว์  เป็นต้น มีการจัดแสดงท้องทะเลจำลอง โดยการใช้ตู้อันตรทัศน์ขนาดใหญ่  มีสัตว์ของจริง ที่สตาร์ฟไว้

หุ่นจำลองของเต่าทะล
ปลาของจริงในตู้อันตรทัศน์


 
ป้ายนิเทศ ระบบนิเวศหาดทรายและหาดโคลน


ป้ายนิเทศ เที่ยวทะเลอย่างไรให้ปลอดภัย

การแสดงของปลา ให้เหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลจริง

สัตว์ของจริงที่ยุ่วในตู้อันตรทัศน์

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา(ภาคพิเศษ) กลุ่ม 404
ศึกษาดูงานที่สถาบันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น